IP address 94.78.239.76   CHANGE
Latitude 56.2694
Longitude 90.4993
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Achinsk
Organization KrasLan Krasnoyarsk Computer Network