IP address 94.78.199.46   CHANGE
Latitude 56.0097
Longitude 92.7917
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization KrasLan Krasnoyarsk Computer Network