IP address 92.126.94.55   CHANGE
Latitude 56.0133
Longitude 92.7885
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization Rostelecom