IP address 91.218.45.32   CHANGE
Latitude 48.2474
Longitude 25.1799
Country Ukraine
Region Chernivtsi Oblast
City Vyzhnytsya
Organization PP Neiron Systems