IP address 91.132.23.227   CHANGE
Latitude 56.0133
Longitude 92.7885
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization Igra-Service LLC