IP address 89.36.166.230
Latitude 50.2962
Longitude 57.1763
Country Kazakhstan
Region Aktyubinskaya Oblast'
City Aktobe
Organization Kar-Tel LLC