IP address 89.35.252.79
Latitude 50.2962
Longitude 57.1763
Country Kazakhstan
Region Aktyubinskaya Oblast'
City Aktobe
Organization Kar-Tel LLC