IP address 83.149.47.238
Latitude 56.3327
Longitude 44.0012
Country Russia
Region Nizhny Novgorod Oblast
City Nizhniy Novgorod
Organization PJSC MegaFon