IP address 80.65.28.137   CHANGE
Latitude 56.0097
Longitude 92.7917
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization Orion telecom Ltd.