IP address 78.132.199.1   CHANGE
Latitude 52.876
Longitude 40.5421
Country Russia
Region Tambov Oblast
City Zavoronezhskoye
Organization Rostelecom