IP address 5.199.211.47   CHANGE
Latitude 57.4678
Longitude 60.1439
Country Russia
Region Sverdlovskaya Oblast'
City Nev'yansk
Organization SA-net, Baranchinskiy u.t.c., Sverdlovsk reg.