IP address 5.138.166.166   CHANGE
Latitude 44.3148
Longitude 40.9159
Country Russia
Region Krasnodarskiy Kray
City Kaladzhinskaya
Organization Rostelecom