IP address 46.159.68.253   CHANGE
Latitude 44.7234
Longitude 37.7779
Country Russia
Region Krasnodarskiy Kray
City Novorossiysk
Organization Rostelecom