IP address 46.159.135.103
Latitude 46.1653
Longitude 40.2809
Country Russia
Region Krasnodarskiy Kray
City Nezamayevskaya
Organization Rostelecom