IP address 193.194.111.132   CHANGE
Latitude 48.5177
Longitude 34.6046
Country Ukraine
Region Dnipropetrovsk Oblast
City Dniprodzerzhynsk
Organization Dnepronet Ltd.