IP address 188.17.223.149
Latitude 55.9947
Longitude 60.6544
Country Russia
Region Chelyabinsk Oblast
City Vishnëvogorsk
Organization Rostelecom