IP address 178.213.20.94   CHANGE
Latitude 56.0097
Longitude 92.7917
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization Krasnoyarsk network Ltd.