IP address 178.176.48.127   CHANGE
Latitude 56.0133
Longitude 92.7885
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization PJSC MegaFon