IP address 176.215.104.233
Latitude 56.0133
Longitude 92.7885
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization ER-Telecom