IP address 176.215.104.228   CHANGE
Latitude 56.0097
Longitude 92.7917
Country Russia
Region Krasnoyarskiy Kray
City Krasnoyarsk
Organization JSC ER-Telecom Holding Krasnoyarsk Branch