IP address 164.40.112.203
Latitude 50.2537
Longitude 58.435
Country Kazakhstan
Region Aktyubinskaya Oblast'
City Khromtau
Organization Kcell JSC